Kick the bucket nghĩa là gì?

0
433
Kick the bucket nghĩa là gì?

Kick the bucket nghĩa là gì?

kick the bucket: ( đá cái xô)= die ( chết). Cụm từ này có nghĩa là chết vì lý do nào đó. Nghĩa là “đá cái xô” làm chúng ta liên tưởng đến hình ảnh nhiều ngươi tự sát, đứng trên một cái xô và thòng lọng kề cổ ( treo cổ tự tử). –> nghĩa nói tự tự, tự sát…

Kick the bucket nghĩa là gì?


Ví dụ:

 1. If they invent a hoverboard before I kick the bucket, I’m definitely going to try it, no matter how old I am. Any plant under my care kicks the bucket in about a week.
 2. If someone kicks the bucket, they die. The doctor said the old girl is about to kick the bucket — got some sort of kidney infection. All the money goes to her when the old man kicks the bucket.
 3. Take care. I don’t want you to kick the bucket.
  Bảo trọng. Tôi không muốn bạn chết đâu.
 4. Quit using drugs. I don’t want you to kick the bucket.
  Đừng dùng ma tuý nữa. Tôi không muốn bạn bị chết đâu.
 5. I don’t want you kicking the bucket.
  Tôi không muốn bạn chết đâu đấy.
 6. All of them seemed to kick the bucket.
  Hình như tất cả bọn họ đều chết.
 7. He didn’t kick the bucket until he was 100 years old.
  Ông ấy sống đến 100 tuổi.

Kết luận: Bài viết đã giải thích nghĩa của từ “Kick the bucket“, kèm thêm các ví dụ  minh họa để bạn hiểu rõ hơn cách dùng trong các mẫu câu Tiếng Anh.

Xem thêm:   Walk of life là gì?