Kick in the pants nghĩa là gì?

0
496
Kick in the pants nghĩa là gì?
a real kick in the pants
Kick in the pants‘ có một từ mới là pants nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt, hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước.
Ví dụ
“Margaret had earned so many acting awards (giải thưởng về tài diễn xuất). She started to think that directors should give her any role (vai trò) she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants (thất bại khiến cô bừng tỉnh) that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.”
“I never considered my drinking a problem. Until I woke up in the emergency room (phòng cấp cứu). I didn’t remember how I got there. That was a kick in the pants (kinh nghiệm đáng sợ). I realized at that moment I had become an alcoholic (người nghiện rượu). And I’d have to take responsibility (trách nhiệm) for my life before I ruined it.”
Xem thêm:   Couch potato nghĩa là gì?