Keeping up with the joneses nghĩa là gì?

0
368
Keeping up with the joneses là gì?
Keeping up with the joneses meaning

Keep up with the Joneses : đua đòi,bon chen

Keeping up with the joneses là gì?
Keeping up with the joneses meaning

Ví dụ:

 1. Keeping up with the Joneses can take all your money.
  –>Tranh đua với láng giềng có thể làm bạn chi xài cạn túi.
 2. It’s silly how some people feel they have to keep up with the Joneses!
  –>Thật là lố bịch khi một số người thấy rằng họ cũng cần phải có được những gì mà người khác có!
 3. I have a feeling that the youth nowadays tend to keep up with the Joneses.
  –>Tôi có cảm giác rằng giới trẻ ngày nay có xu hướng đua đòi.
 4. Their buying a new van is just another attempt to keep up with the Joneses.
  –>Việc họ mua một chiếc xe tải mới cũng chỉ là một nỗ lực khác để cho bằng anh bằng em.
 5. It used to be a new car. Now it’s a personal computer and a sauna if you want to keep up with the Joneses.
  –>Trước đây là có xe hơi mới còn bây giờ bạn phải có máy vi tính cá nhân và bể tắm hơi nếu bạn muốn đua đòi theo kịp người ta.
 6. First the Smiths got a swimming pool, and now their neighbours, the Sinclairs, are building one. It’s silly the way people always have to keep up with the Joneses.
  –>Đầu tiên gia đình Smith có một cái hồ bơi, và giờ đây thì hàng xóm của họ gia đình Sinclair đang xây một cái. Thật là ngu xuẩn, cái cách mà mọi người luôn sống đua đòi ganh nhau.
 7. Kate and Ken just bought the same car as Mavis and Mick, the same drapes as Dinah and Dick, the same chihuahua as Antonio and Antonia. They ‘re really keeping up with the Joneses.
  –>Kate và Ken vừa mua chiếc xe giống Mavis và Mick, màn trướng giống Dinah và Dick, chó Mehico như Antonio và Antonia. Họ đúng là đang ganh đua vật chất với người xung quanh.
 8. Peter keeps up with the Joneses.
  –>Peter sống bon chen đua đòi.
 9. You should not keep up with the Joneses.
  –>Anh không nên sống bon chen đua đòi.
 10. Mr. and Mrs. Brown bought a new car simply to keep up with the Joneses.
  –>Ông bà Brown đã mua một xe hơi mới chỉ để đua đòi với chúng bạn.
 11. First the Smiths got a swimming pool, and now their neighbours, the Sinclairs, r building one. It’s silly the way people always have to keep up with the Joneses.
  –>Thoạt đầu gia đình Smith xây một bể bơi, và giờ đây hàng xóm của họ, gia đình Sinclair, cũng đang xây một cái. Thiên hạ thật kỳ lạ, thấy ai làm gì cũng đua theo.
Xem thêm:   The grass is always greener on the other side nghĩa là gì?