Keep your friends close and your enemies closer nghĩa là gì?

0
424
keep your friends close and your enemies closer nghĩa là gì?
keep your friends close and your enemies closer Meaning

keep your friends close and your enemies closer“= Giữ bạn bè gần gũi, giữ kẻ thù gần hơn–> Lời khuyên nên coi chừng và nhận thức về thái độ và hành vi của kẻ thù để ngăn chặn hoặc tránh được những hành phí gây ác hiểm.

keep your friends close and your enemies closer nghĩa là gì?
keep your friends close and your enemies closer Meaning

Đã từng nghe một câu nói như thế này, “Xin chúa hãy để mắt tới những người thân cạnh con, còn kẻ thù con có thể giải quyết được“. Trong Xã Hội dường như đã đảm bảo mọi điều kiện sống, vậy mà con người càng trở nên bất an như thế. Bất an ở đây, không phải vì lo lắng cho miếng cơm manh áo, mà khi sống không phân định được giữa ai là “bạn” ai là “thù”, bất kể hoàn cảnh.

Định nghĩa “Bạn” và “Thù” ở đây không đơn giản là những người ở bên cạnh ta hay những người ghét bỏ, thù hằn ta. Bạn có thể hóa Thù, từ thù ghét cũng có thể hóa thành bạn. Nó không dừng lại trong công việc mà còn trong hoàn cảnh gia đình, tình yêu, trong đời sống hằng ngày. Nó là thứ gì đó mà bản thân ta không kiểm soát được, cọng dây giữa “Bạn” và “Thù” chuyển hóa muôn hình vạn trạng, nó xuất phát từ người khác và đôi khi từ bản thân của chúng ta. Cọng dây này chúng ta thường đặt tên cho nó là “Lòng Người”.

Ví dụ:

  1. As a politician you must keep your friends close and your enemies closer.
  2. The competition in the business world today is such that it is best to keep your friends close and your enemies closer
  3. He has asked you to keep your friends close and your enemies closer because he has some reason to suspect foul play. he has not given me any more information.
  4. I have, in my life, always kept my friends close and my enemies closer.
  5. To keep your friends close and your enemies closer is just good sense in competitive sports. You never know what is going on behind your back.
Xem thêm:   A dime a dozen là gì?

Gợi ý thêm dành cho bạn: