It goes without saying là gì

0
370
it goes without saying nghĩa là gì

It goes without saying là gì?

It goes without saying: Đó là điều hiển nhiên rồi, rõ ràng là.

needless to say = it goes without saying ( hiển nhiên; không cần phải nói)

it goes without saying nghĩa là gì

 1. It goes without saying that I ‘m sorry.
  Thật sự tôi vô cùng lấy làm tiếc.
 2. It goes without saying that he is a very sincere person.
  Không cần nói ai cũng biết anh ta là một người rất chân thành.
 3. It goes without saying that Tom is in love with Kathy.
  Không nói thì ai cũng biết là Tom đang yêu Kathy.
 4. It goes without saying that he is in love with Mary.
  Không nói thì ai cũng biết là anh ấy đang yêu Mary.
 5. It goes without saying that people would be happier if prices were lower.
  Không cần phải nói mọi người sẽ vui hơn nếu giá cả xuống thấp hơn.
 6. It goes without saying that you are welcome to visit us at any time.
  Dĩ nhiên là anh luôn được đón tiếp khi đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào.
 7. It goes without saying that I am delighted, and that I do expect to attend.
  Tôi vô cùng vui mừng và rất mong được vào học.
 8. It goes without saying that it is vital to have a reliable product or service.
  Không cần phải bàn cãi rằng rất cần thiết để có dịch vụ hoặc sản phẩm đáng tin cậy.
 9. It goes without saying!Còn phải nói!
 10. it goes without saying we are right
  hiển nhiên là chúng ta đúng
 11. Of course, of course, it goes without saying.
  Vâng, tất nhiên, tất nhiên, điều đó nhất định là như thế rồi.
 12. It goes without saying that I’ll help you.
  Đương nhiên là tôi sẽ giúp cậu.
 13. It goes without saying that we enjoyed the party.
  Hiển nhiên là chúng tôi rất thích bữa tiệc.
 14. It goes without saying that our volunteers love their work.
  Khỏi phải nói là những tình nguyện viên yêu thích công việc của họ.
 15. It goes without saying that our volunteers love their work.
  Tất nhiên là những tình nguyện viên yêu thích công việc của họ.
 16. It goes without saying that I am in love with Hà Uyên
  Rõ ràng là tôi đang yêu Hà Uyên
 17. Of course I’ll visit you in hospital. It goes without saying!
  Tất nhiên tôi sẽ đến thăm anh ở bệnh viện. Đó là chuyện đương nhiên.
Xem thêm:   Green with envy nghĩa là gì?

Gợi ý thêm: 50 bài luận Tiếng Anh hay nhất