In no time nghĩa là gì?

0
318
In no time nghĩa là gì

In no time.Cực nhanh.

In no time nghĩa là gì


It’ll be over in no time.
–>Chẳng bao lâu nữa sẽ đến thôi.
He finished it in no time.
–>Anh ta hoàn tất nó trong nháy mắt.
I’ll get dressed in no time.
–>Tôi sẽ thay đồ thật nhanh.
We will notify you in no time.
–>Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho bạn.
You will be an expert in no time.
–>Bạn sẽ là một chuyên gia trong chẳng bao lâu nữa.
You’ll get used to it in no time.
–>Bạn sẽ sớm quen thôi.
We’ll get to the airport in no time.
–>Chẳng mấy chốc, chúng ta sẽ tới được phi trường.
George finished his assignment in no time at all.
–>George đã làm xong bài tập trong nháy mắt.
He finished his assignment in no time at all.
–>Anh ta làm bài xong trong một thời gian rất ngắn.
We did it in no time
Chúng tôi làm thật nhanh
It will be ready in no time.
–>Nó sẽ có ngay.

Xem thêm:   Off the hook là gì?