HomeHỏi đápIn favor of là gì?

In favor of là gì?

Hỏi: In favor of là gì
Trả lời:
‘In favor of’ có từ favor là thiện ý, quý mến; và vì thế cụm từ này nghĩa có thiện cảm với ai/cái gì, ủng hộ, có lợi thế cho (to the advantage of); và nghĩa khác là thay thế bởi (to be replaced by).
Ví dụ
The final score was 25-16 in favor of Washington.
He stepped down as leader in favor of his rival.
Moberly newspaper dropping carriers in favor of postal delivery.
In this sense the European effort to end its conflagration (đám cháy lớn, xung đột lớn) shaped and prefigured (hình dung trước) the modern sensibility: it reserved judgment (phán đoán một cách dè dặt) on the absolute in favor of the practical and ecumenical (thống nhất giáo hội); it sought to distill order from multiplicity (đa dạng) and restraint (sự kiềm chế).
Xem thêm:   Stretch out là gì?
Previous articleIn a nutshell là gì?
Next articleMeant to be là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments