In a nutshell là gì?

Hỏi:
Xin cho biết In a nutshell có nghĩa là gì?

Đáp:

Từ này có nghĩa là: nói ngắn gọn, xúc tích. Hay được dùng khi ta cần tóm lại điều gì đó từ một lượng thông tin lớn.

Nutshell là vỏ quả hạch, một loại quả tương đối nhỏ, có vỏ cứng và nhân ăn được. Quả hạch là một trong những thực phẩm phổ biến nhất ở xứ ôn đới.

Quả hạch có kích thước khá nhỏ, kích thước thông thường cỡ 4 hạt đậu phộng nên nutshell rất là nhỏ.

Ý nghĩa của ‘in a nutshell’ thực ra cũng dễ đoán. Bất cứ gì được viết thật ngắn để đủ để viết lên vỏ một quả hạch thì nó cần phải được viết ngắn và đủ ý.

In a nutshell, the problem was caused by a faulty wire,

 (Nói ngắn gọn, vấn đề được gây ra bởi một sợi dây hỏng)

Our company didn’t sell much and the economy is doing badly. In a nutshell, we are out of business.

Công tu chúng ta không bán được nhiều hàng và nên kinh tế thì trì trệ. Nói ngắn gọn, chúng ta đóng cửa.

  • Add Your Comment