HomeHỏi đápIgnorance is bliss là gì?

Ignorance is bliss là gì?

Ignorance is bliss là gì?

ignorance is bliss‘: có nghĩa là không biết là hạnh phúc. Cụm từ này có ý nghĩa rằng đôi khi việc bạn không biết hay thái độ không quan tâm tới việc gì sẽ khiến bạn ít bị áp lực hơn, bạn sẽ ít phải lo lắng hơn. Câu nói quen thuộc nghĩa tiếng Việt là “bơ đi mà sống“, “ngu si hưởng thái bình“.

Ignorance is bliss là gì?

Ví dụ:

  1. Where ignorance is bliss, it’s folly to be wise.
    Ta về ta tắm ao ta, dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn
  2. Sometimes ignorance really is bliss.
    Không biết gì cả đôi lúc là điều hạnh phúc.

Gợi ý cụm từ Tiếng Anh hay

RELATED ARTICLES

Most Popular

On the other side là gì?

Out of shape nghĩa là gì?

Rules the world là gì?

Rank and file là gì?

Recent Comments