Ignorance is bliss là gì?

Ignorance is bliss là gì?

ignorance is bliss‘: có nghĩa là không biết là hạnh phúc. Cụm từ này có ý nghĩa rằng đôi khi việc bạn không biết hay thái độ không quan tâm tới việc gì sẽ khiến bạn ít bị áp lực hơn, bạn sẽ ít phải lo lắng hơn. Câu nói quen thuộc nghĩa tiếng Việt là “bơ đi mà sống“, “ngu si hưởng thái bình“.

Ignorance is bliss là gì?

Ví dụ:

  1. Where ignorance is bliss, it’s folly to be wise.
    Ta về ta tắm ao ta, dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn
  2. Sometimes ignorance really is bliss.
    Không biết gì cả đôi lúc là điều hạnh phúc.
Sub theo dõi kênh HỌC TIẾNG ANH trên Youtube nhé !