Hustle and bustle là gì?

Hustle and bustle là gì
“Hustle and bustle” = Nói về lối sống vội vã, nhộn nhịp, bận rộn, nhiều tiếng ồn ào và nhiều hoạt động khác nhau (đặc biệt ở thành phố).
Ví dụ
12 new public art displays (buổi triển lãm nghệ thuật công chúng), including statues (tượng), murals (bích họa) and full installations (hệ thống máy móc đầy đủ), are bringing more color to downtown’s hustle and bustle.
With several access points (những điểm tiếp cận, truy cập) spanning (nối dài, bắc cầu) North to South and East to West across Liberty County, it is no wonder why (không thắc mắc tại sao) so many people choose to get away from (tránh xa khỏi) the hustle and bustle of life closer to home. Yet, many residents (nơi cư trú, dân sinh sống) and neighbors are not aware of (không nhận thức, ý thức về) everything the Refuge (nơi ẩn nấu, trú ẩn) has to offer.
It’s been several months and I still wake up early and take a walk out to the barn (kho thóc, chuồng trâu, ngôi nhà nhỏ thô sơ). But it’s a memory walk. No more hustle and bustle, no activity or movement (sự chuyển động) except for (ngoại trừ) the cats sitting around their dish waiting for warm milk to be poured into (được đổ vào) it. No more greeting (lời chào đón) the “ladies” and listening to their soft “mmm” as they reply (lời phản hồi). Several of them eagerly (háo hức) wait for their calves (con bê) to be let out (ra ngoài) and united with (tụ họp lại) their mothers for sucking (bú, mút) down their breakfast.
  • Add Your Comment