Home and dry là gì?

0
464
Home and dry là gì?

Home and dry là gì?

Home and dry‘: êm xuôi, xuôi chèo mát mái, chắc chắn thành công(assuredly successful)

Home and dry là gì?

Ví dụ với cụm từ ” Home and dry”

 1. Everything is home and dry.
  Mọi chuyện đều êm xuôi/xuôi chèo mát mái.
 2. If the team makes the next round, we’ll be home and dry for the semi – finals.
  Nếu đội bóng vào được vòng tiếp theo thì chúng ta chắc chắn sẽ dự vòng bán kết.
 3. All things are home and dry.
  Mọi việc đều êm xuôi.
 4. We just have to finish this section. Then, we are home and dry.
  Chúng ta chỉ phải hoàn thành mục này thôi. Sau đó chúng ta sẽ xuôi chèo mát mái.
 5. When we ‘ve won four out of six games, we’ll know that we ‘re home and dry.
  Khi chúng tôi thắng được bốn trong số sáu trận, chúng tôi biết chắc thế nào mình cũng đoạt giải.

Gợi ý dành cho bạn:

Home and dry Songs lyrics

So my baby’s on the road
Doing business, selling loads
Charming everyone there
With the sweetest smile

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry

There’s a plane at JFK
To fly you back from far away
All those dark and frantic
Transatlantic miles

Xem thêm:   Out of pocket nghĩa là gì?

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry

Far away
Through night and day
You fly long haul tonight
Come to me
You know I’ll be here
When you call tonight

Oh tonight I miss you
Oh tonight I wish you
Could be here with me
But I won’t see you
‘Til you’ve made it back again

Home and dry
Home and dry
Home and dry
Home and dry

Your baby waits tonight