Fair and square là gì

0
342
Fair and square là gì?

Fair and square là gì?

“fair and square”: [‘feəənd’skweə] công bằng; minh bạch, thẳng thắn; không úp mở

Fair and square là gì?
Fair and square meaning

Ví dụ với cụm từ “Fair and square”:

 1. I hit him fair and square on the chin.
  Tôi đấm mạnh, trúng ngay vào cằm hắn.
 2. He was not fair and square.
  Ông ấy không công bằng và trung thực.
 3. I bought it fair and square.
  Tôi đã mua nó một cách đàng hoàng.
 4. It is fair and square contest.
  Đó là một cuộc thi công bằng và bình đẳng.
 5. They beat the English fair and square.
  Họ đã thắng đội English một cách trung thực và công bằng.
 6. I won the contest fair and square.
  Tôi đã chiến thắng cuộc thi một cách minh bạch.
 7. The election for city council was fair and square.
  Cuộc bầu cử để chọn người vào hội đồng thành phố đã diễn ra một cách công bằng và trung thực.
 8. Tony won the ping pong tournament fair and square.
  Tony đã chiến thắng giải bóng bàn một cách minh bạch.
 9. He had to admit he’d been defeated fair and square.
  Anh ta thừa nhận mình bị đánh bại một cách thuyết phục và công bằng.
 10. Did George Bush win the 2000 presidential election fair and square?
  Việc George Bush thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 có công bằng và minh bạch không?
 11. Mr. Johnson has always been fair and square with us.
  Ông Johnson luôn luôn thẳng thắn và thật thà với chúng tôi.
 12. They were the better team and they beat us fair and square.
  Họ là đội mạnh hơn và họ đã đánh bại chúng tôi hoàn toàn.
 13. I won the checkers game fair and square, but Alex argued that I hadn’t followed the rules.
  Tôi đã thắng Alex trong môn cờ đam một cách trung thực. Nhưng Alex cãi lại rằng tôi đã chơi không đúng luật.
 14. He ran into the car but the driver treated him fair and square by giving him some money.
  Anh ta đã đụng vào chiếc xe nhưng anh tài xế đã đối xử công bằng với anh ta bằng cách đưa anh ta một ít tiền.
 15. Soccer brings back fond memories of my high school days. Although there was one match in particular I’ll never forget. The referee made a series of bad calls that cost my team a victory. He was not fair and square.
  Nói chuyện về bóng đá khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp của thời trung học. Tuy nhiên có một trận đấu đặc biệt mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ông trọng tài đã đưa ra một loạt những quyết định sai lầm khiến cho đội của tôi bị thua. Ông ấy không công bằng và trung thực chút nào.
Xem thêm:   Take my hat off to là gì?

Xem thêm: CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH HAY DÙNG