Dusk till dawn là gì

0
522
dusk till dawn là gì?

Dusk till dawn là gì

dusk till dawn là gì?

Hoặc: till down, dusk to dawn, dawn till dusk, dawn to dusk, dawn until dusk

Dusk till dawn” có từ “dusk” là hoàng hôn, lúc trời bắt đầu tối và “dawn” là bình minh -> chỉ khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình mình hoặc buổi tối đến sáng.

 1. I was awake till dawn.
  Tôi trằn trọc cho đến sáng.
 2. I slept from dusk to dawn.
  Tôi ngủ từ tối đến sáng.
 3. I work from dusk to dawn.
  Tôi làm việc từ tối đến sáng.
 4. He works from dawn till dusk.
  Anh ấy làm việc từ tảng sáng/sáng sớm đến sẫm/chiều tối.
 5. She had worked from dawn till dusk without a break.
  Cô ấy làm việc từ sáng sớm cho tới tối mà không nghỉ ngơi.
 6. The rebel forces besieged the station police from dawn till dusk.
  Lực lượng nổi loạn đã bao vây bốt cảnh sát từ sáng sớm đến sẩm tối.
 7. I worked from dawn to dusk.
  Tôi đã làm việc từ sáng đến tối.
 8. I have been working from dawn till midnight.
  Tôi làm việc từ sáng sớm đến nửa đêm.
 9. I work from dawn to dusk to earn my living.
  Tôi làm việc từ hừng sáng đến chập tối để kiếm sống.
 10. Digging for gold from early dawn until dusk was backbreaking work.
  Đào vàng từ tinh mơ đến tận hoàng hôn là công việc gây kiệt sức.
 11. They were not to be opened till dawn on Friday.
  Chúng không được mở cho đến khi bình minh hôm thứ Sáu.
Xem thêm:   In a nutshell là gì?

Tham khảo thêm: