Don’t judge book by its cover nghĩa là gì?

0
550
Don't judge book by its cover

Don’t judge book by its cover nghĩa là gì?

Don't judge book by its cover

judge a book by its cover“: Đánh giá cuốn sách qua bìa ngoài của nó. Trong Tiếng Việt ta có thể hiểu nghĩa là ” trông mặt mà bắt hình dong”, ý chỉ việc đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài của nó.
Don’t judge a book by its cover“: đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài
==>Thành ngữ trên nhắc nhở chúng ta là khi đánh giá một vấn đề gì đó thì cần xem xét kỹ, không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Ví dụ đừng thấy người đàn ông đi dép tổ ong mà chê anh ta nghèo, có thể bạn đang chê một ” triệu phú” đấy.

Ví dụ:
“That man may look very small and insignificant, but don’t judge a book by its cover – he’s a very powerful man in his circle”
“Pineapple is a delicious fruit, but it never appealed to me because of its hard and spiky exterior. However, after a friend cut a slice for me to eat, I learned that you shouldn’t judge a book by its cover.”

Kết luận: Chúng ta nên hiểu ý nghĩa của thành ngữ “Don’t judge book by its cover” và hãy luôn áp dụng vào thực tế cuộc sống để đánh giá, nhìn nhận một vấn đề nào đó cho chính xác nhé !

Xem thêm:   Hustle and bustle là gì?