Dark horse nghĩa là gì?

0
320
Dark horse nghĩa là gì
Dark horse meaning

Dark horse nghĩa là gì?

dark horse [‘da:k’ hɔ:s] với nghĩa là bí ẩn, ít người biết đến, kín đáo

Dark horse nghĩa là gì
Dark horse meaning

Ví dụ với cụm từ “Dark horse”

What a dark horse you are!
–>Bạn đúng là người bí ẩn!
Dark horse won the race.
–>Con ngựa ít người biết đến đã thắng cuộc đua.
You want to be a dark horse, don’t you?
–>Bạn thích làm người bí ẩn mà phải không?
I didn’t know Pat could play the piano. He’s a real dark horse!
–>Tôi đã không biết là Pat biết chơi dương cầm. Anh ấy là người kín miệng đấy!
He’s a bit of a dark horse. He was earning a fortune, but nobody knew.
–>Anh ta là một con người kín đáo. Anh ta kiếm được cả một tài sản lớn mà chẳng ai biết.
Asquith doesn’t tell any of the office staff why he has been absent for a month, but then he’s always been a dark horse.
–>Asquith không nói cho bất cứ ai ở văn phòng biết tại sao anh ta vắng mặt cả tháng trời, anh ta luôn là một con người kín đáo.

Xem thêm:   A dime a dozen là gì?

Kết luận: Hoctienganh.tv đã làm rõ cụm từ ” dark horse nghĩa là gì” kèm ví dụ minh họa với cụm từ ngày. Chúc các bạn học tốt !