Couch potato nghĩa là gì?

0
295
Couch potato nghĩa là gì

Couch potato: Người suốt ngày xem ti vi.
A Couch Potato: một người rất lười biếng

Couch potato nghĩa là gì


Ví dụ:
I ‘m couch potato
–>Tôi thì rất lười
My Fiancé is a couch potato man!
–>Chồng chưa cưới của tôi là một người suốt ngày chỉ ngồi trên ghế xem ti vi (television).
Why did I marry such a couch potato?
–>Sao tôi lại lấy người xem ti vi suốt ngày vậy trời?
He’s a couch potato.
–>Anh ta lười lắm. Suốt ngày không làm gì cả, chỉ ngồi xem TV ăn bánh snack
Couch potato – If not impossible
–>Người suốt ngày xem ti vi – Nếu không nói là không thể.
Why did I mary such a couch potato
–>Sao tôi lại lấy người suốt ngày coi tivi vậy trời?
You ‘re a real couch potato, Jay. You need to get more exercise!
–>Cậu đúng là bị nghiện xem ti vi rồi đấy Jay. Cậu cần tập thể dục nhiều hơn!
His mother always warned him he’d turn into a couch potato if he watched too much TV.
–>Mẹ cậu ta luôn cảnh cáo cậu ta rằng cậu ta sẽ nghiện ti vi nếu cứ xem hoài.

Xem thêm:   In due time là gì?