HomeHỏi đápCome into play là gì?

Come into play là gì?

Come into play là gì?

Come into play‘: bắt đầu thực hiện, bắt đầu kích hoạt, bắt đầu hoạt động, bắt đầu sự ảnh hưởng, bắt đầu kế hoạch…

Come into play là gì
Come into play meaning

Ví dụ:

 1. Personal feelings should not come into play when one makes business decisions.
  –>Tình cảm cá nhân không nên xen vào gây ảnh hưởng cho các quyết định kinh doanh.
 2. This machine will come into play in the summer.
  –>Cái máy này sẽ bắt đầu hoạt động vào mùa hè.
 3. Innovation, creativity and technology come into play in the creation of our LCD TVs, bringing an unprecedented level of realism and stunning clarity to your movies, both visually and aurally.
  –>Sự đổi mới, sự sáng tạo và công nghệ đã vào cuộc để sáng tạo ra những chiếc ti-vi LCD của chúng tôi nhằm mang lại mức độ hình ảnh trung thực chưa từng có và độ rõ nét cho những bộ phim mà bạn xem cả về hình ảnh và âm thanh.
 4. It’s time for the first part of our plan to come into play.
  –>Đã đến lúc phần đầu kế hoạch của chúng ta được thực hiện.
Xem thêm:   Walk of life là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular