HomeHỏi đápBlock out nghĩa là gì?

Block out nghĩa là gì?

Block out nghĩa là ngăn chặn ánh sáng hoặc âm thanh; hoặc cũng có nghĩa là ngăn bản thân mình suy nghĩ hoặc nhớ đến điều gì đó.

Ví dụ:

  • He had always managed to block out the incident. (Anh ấy luôn cố gắng ngăn bản thân mình nhớ đến tai nạn đó).
  • The tree in the neighbour’s garden blocks out a lot of light. (Cái cây trong vườn của nhà hàng xóm đó ngăn rất nhiều ánh sáng chiếu xuống).
  • You can program the TV, blocking out channels you don’t want your children to watch. (Bạn có thể đặt chương trình TV, chặn tất cả các kênh bạn không muốn những đứa trẻ xem).
  • The smoke from the volcano blocked out the sun. (Khói từ miệng núi lửa đã chặn hết ánh sáng mặt trời).
  • Your curtains aren’t opaque enough to block out all of the sunlight. (Rèm cửa của bạn không đủ tối để ngăn hết ánh sáng mặt trời).
Xem thêm:   State of mind là gì
RELATED ARTICLES

Most Popular