Birds of a feather flock together là gì?

0
444
Birds of a feather flock together?

Birds of a feather flock together là gì?

‘Birds of a feather flock together’: có nghĩa là có điểm chung cùng sở thích, có lý tưởng giống nhau thì thường ở chung với nhau. Hay bắt gặp ở các câu nói quen thuộc như:  ‘Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu‘, ‘ ngưu tầm ngưu mã tầm mã

Birds of a feather flock together?

Ví dụ:

  1. “Why do you think Peter is dishonest?”–”All his friends are dishonest. Birds of a feather flock together”.
    “Sao anh nghĩ là Peter không trung thực?” –”Nguyên đám bạn của cậu ta có thật thà gì đâu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.”
  2. “Look! The volleyball players are eating at the same table together, as always.””Birds of a feather flock together”.
    “Xem kìa! Mấy cầu thủ bóng chuyền đó lúc nào cũng ngồi ăn với nhau cả.” “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà.”
  3. Birds of a feather (flock together)
    Nồi nào vung nấy
Xem thêm:   Turn a blind eye là gì?