Better luck next time nghĩa là gì?

0
308
Better luck next time nghĩa là gì

Better luck next time nghĩa là gì?

Better luck next time nghĩa là gì

“better luck next time” có nghĩa là: thua keo này, bày keo khác
Ví dụ với cụm từ “Better luck next time”
Better luck next time.
–>Thôi chúc lần tới may mắn hơn nhé.
Don’t worry! Better luck next time!
–>Đừng lo! Thua keo này ta bày keo khác.
We’ll be better prepared next time.
–>Lần sau ta nên chuẩn bị sẵn sàng.
I just hope she has better luck next time.
–>Tôi chỉ mong cô ấy gặp nhiều may mắn hơn vào lần sau.

Xem thêm:   New year's resolution nghĩa là gì?