HomeHỏi đápAs far as I know là gì?

As far as I know là gì?

As far as I know là gì?

As far as I know“: Như tôi biết…

as far as i know là gì

Ví dụ:

 1. As far as i know
  –>Theo như tui được biết
 2. As far as I know no one left.
  –>Theo tôi được biết thì không có ai đi.
 3. As far as I know, he is right.
  –>Theo như tôi biết, anh ta đúng.
 4. As far as I know, he’s the best student.
  –>Theo tất cả những điều mà tôi biết, anh ta là sinh viên giỏi nhất.
 5. No one has complained, as far as I know.
  –>Theo như tôi biết thì không có ai than phiền.
 6. No one has complained, as far as I know.
  –>Theo tôi được biết thì đến giờ chưa ai phàn nàn cả.
 7. I have medical insurance as far as I know.
  –>Theo như tôi được biết, tôi cũng có bảo hiểm y tế.
 8. As far as I know, he’s just a liar.
  –>Theo tôi biết thì anh ta chỉ toàn cuội thôi.
 9. John could be dead as far as I know.
  –>Theo tôi được biết John có thể đã chết.
 10. As far as I know, he lives in that city.
  –>Theo tất cả những điều mà tôi biết là anh ta sống ở thành phố đó.
 11. As far as I know it is actively maintained.
  Theo như tôi biết nó được tích cực duy trì.
 12. As far as I know he’s still hanging around with those rock musicians.
  –>Theo chỗ tôi biết thì anh ấy vẫn đang nhập bọn với đám nhạc rock.
 13. Carlisle’s family is the biggest in existence, as far as I know, with the one exception.
  –>Gia đình Carlisle đông nhất từng có, theo như em biết, chỉ trừ một ngoại lệ.
Xem thêm:   Think on your feet là gì?
Xem thêm:   Veg out nghĩa là gì?

Xem thêm các bài viết khác tại chuyên mục: HỎI ĐÁP TIẾNG ANH

RELATED ARTICLES

Most Popular

On the other side là gì?

Out of shape nghĩa là gì?

Rules the world là gì?

Rank and file là gì?

Recent Comments