Against all odds là gì?

0
396
Against all odds là gì

Against all odds là gì?

Against all odds là gì

“Against all odds”: Bất chất sự phản đối mạnh mẽ, sự thử thách, sự khó khăn, bất chấp nghịch cảnh để đạt được kết quả tốt đẹp

If you do or achieve something against (all) the odds/against all odds, you do or achieve it although there were a lot of problems and you were not likely to succeed

 1. Against all odds she achieved her dream of becoming a ballerina.
  –>Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô ấy cũng thực hiện được ước mơ trở thành vũ công ba lê của mình
 2. It’s a romantic story of love surviving against all odds.
  –>Đó là một câu chuyện tình lãng mạn đã vượt qua mọi thử thách.
 3. Against all the odds, I won our case on appeal.
  –>Nhờ quyết liệt kháng cáo, tôi đã thắng kiện.
 4. Left alone, he was fighting against overwhelming odds.
  –>Bị bỏ lại một mình, anh ấy đang phải đấu tranh với những khó khăn áp đảo
 5. They were against all the odds.
  –>Bọn họ chống đối mạnh mẽ
 6. Against all the odds she achieved her dream of becoming a ballerina.
  –>Bất chấp mọi nghịch cảnh nàng đã đạt ước mơ trở thành một vũ công ba lê.
 7. Against all the odds this little known man succeeded in becoming President.
  –>Bất chấp mọi khó khăn, người đàn ông không mấy ai biết đến này đã trở thành Tổng Thống.
Xem thêm:   Come to light nghĩa là gì?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here