After all là gì?

0
335
After all là gì?

After all là gì?

after all: dù gì; sau hết; sự thật là
after all: rốt cuộc (lại); cuối cùng (thì); dù gì; nên nhớ rằng

After all là gì?

Ví dụ với cụm từ ”After all”

After all we haves
–>Sau tất cả chúng ta có
He failed after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóCuối cùng thì hắn cũng thất bại.
After all, we won.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc chúng ta đã thắng.
So you ‘ve come after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc, vậy là anh đã đến.
Kids are kids after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc thì trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.
After all, she is family.
–>Sau tất cả chúng ta cóSau tất cả, cô ta trở thành người trong gia đình.
You have come after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc thì anh đã tới.
So you ‘ve come after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc thì anh đã đến.
After all, I was recruited.
–>Sau tất cả chúng ta cóCuối cùng thì tôi cũng được tuyển.
Who are you after all?
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc thì bạn là ai?
After all, I will succeed.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc thì tôi cũng sẽ thành công.
So you ‘ve come after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc, vậy là anh ta đã đến!.
So they ‘ve come after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóRốt cuộc, họ cũng đã đến.
There was no phenomenon after all.
–>Sau tất cả chúng ta cóSau cùng không xảy ra hiện tượng gì.
After all, tomorrow is another day
–>Sau tất cả chúng ta cóSau tất cả, ngày mai cũng là một ngày mới (Dù sao ngày mai cũng là một ngày mới)
after all that you ‘ve been through
–>Sau tất cả chúng ta cósau tất cả những gì bạn đã trải qua
There’s hope in you, after all.
–>Sau tất cả chúng ta có. Rốt cuộc, trong anh vẫn có hi vọng.
Twenty years after all the excitement.
–>Sau tất cả chúng ta có Sau hai mươi năm đam mê.

Xem thêm:   Necessary evil nghĩa là gì?

Kết luận: Qua bài viết, hoctienganh.tv đã giúp bạn hiểu được nghĩa của cụm từ “After all“. Chúc bạn ứng dụng linh hoạt cụm từ này trong các tình huống giao tiếp tiếng Anh nhé !