A horrible sight you have experienced

0
340
a horrible sight you have experienced

In about 140 words, write a paragraph about a horrible sight you have experienced.

On the main roads of Vietnam accidents occur almostevery day. Most of them are  caused by young drivers who are long of speed. On the day in question, I was travelling with my brother to Hue. Then, suddenly, a car, running at great speed, outtook our car. The car that had overtaken our car was in a ditch and four young girls were lying dead  on the road-side. Their faces and clothes were covered with blood. Some people were trying to extricate the other occupants, including the young driver, who were still alive in the car. But all of a sudden, the car was on fire, and their efforts failed. Thus, the occupants in the car were burnt alive, and it was indeed heart-rending to hear their last screams. Soon a fire engine and the police arrived with an ambulance, but it was too late.

Trong khoảng 140 từ, hãy viết một đoạn văn kể về một cảnh tượng khủng khiếp mà bạn đã trải qua.

Trên các tuyến đường chính của Việt Nam, tai nạn xảy ra hầu như ngày nào. Phần lớn là do tài xế trẻ chạy quá tốc độ dài. Vào ngày được đề cập, tôi cùng anh trai đi du lịch Huế. Sau đó, đột nhiên, một chiếc ô tô, đang chạy với tốc độ lớn, vượt lên trước xe của chúng tôi. Chiếc xe ô tô đã vượt qua xe của chúng tôi ở một con mương và bốn cô gái trẻ nằm chết bên đường. Mặt và quần áo của họ dính đầy máu. Một số người đã cố gắng giải thoát những người ngồi khác, bao gồm cả tài xế trẻ, những người vẫn còn sống trong xe. Nhưng đột nhiên, chiếc xe bốc cháy và mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Vì vậy, những người ngồi trong xe đã bị thiêu sống, và thực sự đau lòng khi nghe thấy tiếng hét cuối cùng của họ. Ngay sau đó, xe cứu hỏa và cảnh sát cùng xe cấp cứu đến, nhưng đã quá muộn.

Xem thêm:   The things I dislike the most