A dime a dozen là gì?

0
414
A dime a dozen là gì?
A dime a dozen meaning

A dime a dozen là gì?

a dime a dozen –>nghĩa là: quá thường; quá xoàng; một hào cả tá; (mọc lên) nhan nhản; đầy ra

A dime a dozen là gì?
A dime a dozen meaning

Ví dụ với cụm từ “a dime a dozen”

 1. Writers like him are a dime a dozen.
  Nhà văn như anh ta thì quá xoàng.
 2. Writers like him are a dime a dozen.
  Những nhà văn như anh ta thì xoàng quá.
 3. In Hollywood, pretty girls are a dime a dozen.
  Ở Hollywood, có đầy gái đẹp.
 4. Reality TV shows are a dime a dozen these days.
  Các sô truyền hình “Sự kiện có thật” hiện nay một hào cả tá.
 5. Men like him are a dime a dozen. Forget about him!
  Loại đàn ông như anh ta thì hằng hà sa số. Hãy quên anh ta đi!
 6. Those shiny stones are not worth anything. They are a dime a dozen.
  Mấy cục đá sáng đó không đáng gì đâu. Loại đó một hào cả tá.
 7. There are so many Starbucks coffee shops in Manhattan, they ‘re a dime a dozen.
  Có rất nhiều tiệm cà phê Starbucks ở Manhattan, chúng mọc nhan nhản.
 8. That sounds like a pipe dream. Aren’t high school rock bands a dime a dozen?
  Nghe giống một ý nghĩ viễn vông quá. Chứ không phải các ban nhạc rock ở trường trung học đầy ra đó sao?
 9. If you ‘re looking for a new suit, you shouldn’ t have a problem. Clothing shops in this town are a dime a dozen.
  Nếu bạn muốn mua đồ vest mới thì dễ thôi. Tiệm bán quần áo thì đầy ra ở thành phố này.
 10. Mobile become a dime a dozen nowadays.
  Ngày nay điện thoại di động trở nên rất phổ biến.
 11. Novels like this one are a dime a dozen.
  Tiểu thuyết như thế này thật rẻ tiền.
 12. Men like him are a dime a dozen. Forget about him!
  Những thằng đàn ông như anh ta thì một hào cũng có thể mua được một tá người. Em hãy quên anh ta đi!
 13. Men like him are a dime a dozen. Forget about him!
  Loại đàn ông như anh ta thì hằng hà sa số. Hãy quên anh ta đi!
 14. Betty, don’t let it get you down. To tell you the truth, I never thought much of that guy. Men like him are a dime a dozen. Forget about him! With your brains, good looks and personality there’ll be a lot of other guys interested in you.
  Này em Betty, em đừng buồn. Thật ra mà nói thì trước đây anh coi thường anh chàng đó lắm. Những người như anh ta thì mình có một hào cũng có thể mua được một tá người. Em hãy quên anh ta đi! Em là người thông minh, xinh đẹp và có duyên, sẽ có thiếu gì những anh chàng khác để ý đến em.