A chip off the old block có nghĩa là gì?

0
316
A chip off the old block có nghĩa là gì

“a chip off the old block: có nghĩa là đứa con giống bố như tạc, cha nào con ấy, giống y chang…

A chip off the old block có nghĩa là gì

Ví dụ với cụm từ “a chip off the old block”

He’s a chip off the old block.
–>Anh ấy đúng là con nhà tông.
A Chip Off the Old Block.
–>Cha nào con nấy.
That boy is sure a chip off the old block.
–>Cháu trai này rõ ràng là giông bố như đúc.
He reminds me so much of his father. He’s a chip off the old block.
–>Cậu ấy làm cho tôi nhớ nhiều đến bố cậu ấy. Cậu ấy giống hệt bố.
Peter was a chip off the old block with his grey eyes and his dad’s smile.
–>Peter là một cậu bé trông giống như bố mình với nụ cười và đôi mắt màu xám.
“Young Ben is just as stubborn and short – sighted as his father””Oh, yes, he is certainly a chip off the old block ”
–>”Thằng Ben con cũng cứng đầu và thiển cận như cha nó” “Ồ, đúng đấy, nó chính là bản sao tính cách của cha nó”
Jack’s son is a very bright chip off the old block, both charming and smart.
–>Con trai của Jack là một người nổi bật, cả dễ thương và sáng dạ nữa.
chip off the old block
–>giống hệt bố/mẹ; giống y chang bố/mẹ
The old block of flats is a real eyesore.
–>Khu nhà trệt cũ đó thật là chướng tai gai mắt.
Peter hacked a piece off the block of cheese.
–>Peter cắt lấy một miếng từ khối phô mai.
Mary hacked a piece off the block of cheese.
–>Mary cắt rời một miếng từ khối pho mát.
I ‘m a chip off the old block.Tôi có tính cách giống bố.
–>He is a chip off the old block.Thằng bé giống bố như tạc.
Young Tom’s a chip off the old block, isn’ t he? He looks exactly like his Dad.
–>Anh chàng Tom đúng là con nhà tông. Anh ta giống hệt cha.
Mr. Harvey is a talented musician. His son seems to be a chip off the old block.
–>Ông Harey là một nhạc sĩ tài ba. Con trai của ông ấy có vẻ giống ông ấy như đúc.
Bill Jones, Jr., is a chip off the old block. He’s a director just like his father.
–>Bill Jones giống hệt cha. Anh ấy cũng là giám đốc giống y như cha.
I ‘m bad at math but my wife is an expert accountant. And my son is a math major just like she was. A chip off the old block you could say.
–>Tôi rất dở toán nhưng nhà tôi lại là một kế toán viên tài giỏi. Còn con trai tôi thì chọn môn toán học y như nhà tôi ngày xưa.Có thể nói là nó giống mẹ nó như đúc.
That boy is sure a chip off the old block. He looks almost exactly like his dad did at the same age : Same eyes, same nose, same big ears and blond hair. Yes Sir, he is Bob all over again
–>Cháu trai này rõ ràng là giông bố như đúc. Nó giống hệt bố nó vào cùng tuổi đó.Cũng mắt như vậy, mũi như vậy, tai to như vậy và tóc vàng như vậy. Đúng thế, nó trông giống hệt như anh Bob.
Michael looks like his father – a real chip off the old block.
–>Michael trông giống cha – một bản sao của ông già nó.
A chip of the old block.
–>Hổ phụ sinh hổ tử/Cha nào con nấy.

Xem thêm:   Wear and tear là gì?