HomeTừ vựng Tiếng Anh100 common English idioms

100 common English idioms

Danh sách 100 common English idioms thông dụng nhất trong Tiếng Anh.

100 common English idioms

1. Có qua có lại mới toại lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ: New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng: It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay: With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do: Nothing is more precious than independence and freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ: Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy: To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy: You get what you pay for
11. Khỏe như trâu: As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã: All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương: Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt: Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo: Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài: Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: It’s no use beating around the bush
19. Xa mặt cách lòng: Out of sight out of mind
20. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: East or West home is best
21. Chín người 10 ý: So many men, so many minds
22. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng: Love me love my dog
23. Cái gì đến cũng đến: What will be will be
24. Sông có khúc người có lúc: Every day is not Sunday
25. Nhập gia tùy tục: When in Rome do as the Romans do
26. Cười người hôm trước hôm sau người cười: He laughs best who laughs last
27. Chậm mà chắc: Slow but sure
28. Cái nết đánh chết cái đẹp: Beauty is only skin deep
29. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào: Jack of all trades and master of none
30. Nồi nào úp vung nấy: Every Jack has his Jill
31. Hoạn nạn mới biết bạn hiền: A friend in need is a friend indeed
32. Ác giả ác báo: Curses come home to roost
33. Tay làm hàm nhai: No pains no gains
34. Tham thì thâm: Grasp all lose all
35. Nói thì dễ làm thì khó: Easier said than done
36. Dễ được thì cũng dễ mất: Easy come easy go
37. Phi thương bất phú: Nothing venture nothing gains
38. Mỗi thời mỗi cách: Other times other ways
39. Còn nước còn tát: While there’s life, there’s hope
40. Thùng rỗng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
41. Có tật giật mình: He who excuses himself, accuses himself
42. Yêu nên tốt, ghét nên xấu: Beauty is in the eye of the beholder
43. Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Blood is thicker than water
44. Cẩn tắc vô ưu: Good watch prevents misfortune
45. Ý tưởng lớn gặp nhau: Great minds think alike
46. Điếc không sợ sung: He that knows nothing doubts nothing
47. No bụng đói con mắt: His eyes are bigger than his belly
48. Vạn sự khởi đầu nan: It’s the first step that counts
49. Cha nào con nấy: Like father like son
50. Ăn miếng trả miếng: Tit for tat
51. Càng đông càng vui: The more the merrier
52. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm: When the cat is away, the mice will play
53. Chứng nào tật nấy: Who drinks will drink again
54. Nói trước bước không qua: Don’t count your chickens before they hatch
55. Chở củi về rừng: To carry coals to Newcastle
56. Dục tốc bất đạt: Haste makes waste
57. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con: Neck or nothing
58. Ở hiền gặp lành: A good turn deserves another
59. Sai một ly đi một dặm: A miss is as good as a mile
60. Thắng làm vua thua làm giặc: Losers are always in the wrong
61. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ: Laughing is the best medicine
62. Miệng hùm gan sứa: If you can’t bite, never show your teeth
63. Tình yêu là mù quáng: Love is blind
64. Không có lửa sao có khói: Where there’s smoke, there’s fire
65. Việc gì qua rồi hãy cho qua: Let bygones be bygones
66. Gieo gió ắt gặp bão: We reap what we sow
67. Nhất cử lưỡng tiện: To kill two birds with one stone
68. Thuốc đắng dã tật: Bitter pills may have blessed effects
69. Chết vinh còn hơn sống nhục: Better die on your feet than live on your knees
70. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết: United we stand, divided we fall
71. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Birds of the same feather stick together
72. Có công mài sắt có ngày nên kim: Practice makes perfect
73. Uống nước nhớ nguồn: When you eat a fruit, think of the man who planted the tree
74. Việc hôm nay chớ để ngày mai: Never put off tomorrow what you can do today
75. Thả con tép bắt con tôm: To set a sprat to catch a mackerel
76. Muộn còn hơn không: Better late than never
77. Đi một ngày đàng học một sàng khôn: Travel broadens the mind
78. Được ăn cả ngã về không: Sink or swim
79. Được đồng nào hay đồng đó: To live from hand to mouth
80. Được voi đòi tiên: To give him an inch, he will take a yard
81. Được cái này thì mất cái kia: You can’t have it both ways
82. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng: A good wife makes a good husband
83. Nhìn việc biết người: A man is known by the company he keeps
84. Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng: A good name is sooner lost than won
85. Tốt danh hơn tốt áo: A good name is better than riches
86. Nhân hiền tại mạo: A good face is a letter of recommendation
87. Đầu xuôi đuôi lọt: A good beginning makes a good ending
88. Vàng thật không sợ lửa: A clean hand needs no washing
89. Thất bại là mẹ thành công: Failure is the mother of success
90. Chạy trời không khỏi nắng: The die is cast
91. Chết là hết: Death pays all debts
92. Xanh vỏ đỏ lòng: A black hen lays a white egg
93. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương: Time cure all pains
94. Có tiền mua tiên cũng được: Money talks
95. Họa vô đơn chí: Misfortunes never come alone.
96. Cây ngay không sợ chết đứng: A clean hand wants no washing.
97. Giống nhau như 2 giọt nước: As alike as two peas
98. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên: Love can’t be forced
99. Sau cơn mưa trời lại sang: After rain comes fair weather
100. Thua keo này ta bày keo khác: Better luck next time1. Có qua có lại mới toại lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ: New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng: It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay: With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do: Nothing is more precious than independence and freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ: Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy: To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy: You get what you pay for
11. Khỏe như trâu: As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã: All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương: Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt: Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo: Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài: Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: It’s no use beating around the bush
19. Xa mặt cách lòng: Out of sight out of mind
20. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: East or West home is best
21. Chín người 10 ý: So many men, so many minds
22. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng: Love me love my dog
23. Cái gì đến cũng đến: What will be will be
24. Sông có khúc người có lúc: Every day is not Sunday
25. Nhập gia tùy tục: When in Rome do as the Romans do
26. Cười người hôm trước hôm sau người cười: He laughs best who laughs last
27. Chậm mà chắc: Slow but sure
28. Cái nết đánh chết cái đẹp: Beauty is only skin deep
29. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào: Jack of all trades and master of none
30. Nồi nào úp vung nấy: Every Jack has his Jill
31. Hoạn nạn mới biết bạn hiền: A friend in need is a friend indeed
32. Ác giả ác báo: Curses come home to roost
33. Tay làm hàm nhai: No pains no gains
34. Tham thì thâm: Grasp all lose all
35. Nói thì dễ làm thì khó: Easier said than done
36. Dễ được thì cũng dễ mất: Easy come easy go
37. Phi thương bất phú: Nothing venture nothing gains
38. Mỗi thời mỗi cách: Other times other ways
39. Còn nước còn tát: While there’s life, there’s hope
40. Thùng rỗng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
41. Có tật giật mình: He who excuses himself, accuses himself
42. Yêu nên tốt, ghét nên xấu: Beauty is in the eye of the beholder
43. Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Blood is thicker than water
44. Cẩn tắc vô ưu: Good watch prevents misfortune
45. Ý tưởng lớn gặp nhau: Great minds think alike
46. Điếc không sợ sung: He that knows nothing doubts nothing
47. No bụng đói con mắt: His eyes are bigger than his belly
48. Vạn sự khởi đầu nan: It’s the first step that counts
49. Cha nào con nấy: Like father like son
50. Ăn miếng trả miếng: Tit for tat
51. Càng đông càng vui: The more the merrier
52. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm: When the cat is away, the mice will play
53. Chứng nào tật nấy: Who drinks will drink again
54. Nói trước bước không qua: Don’t count your chickens before they hatch
55. Chở củi về rừng: To carry coals to Newcastle
56. Dục tốc bất đạt: Haste makes waste
57. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con: Neck or nothing
58. Ở hiền gặp lành: A good turn deserves another
59. Sai một ly đi một dặm: A miss is as good as a mile
60. Thắng làm vua thua làm giặc: Losers are always in the wrong
61. Một nụ cười bằng mười than thuốc bổ: Laughing is the best medicine
62. Miệng hùm gan sứa: If you can’t bite, never show your teeth
63. Tình yêu là mù quáng: Love is blind
64. Không có lửa sao có khói: Where there’s smoke, there’s fire
65. Việc gì qua rồi hãy cho qua: Let bygones be bygones
66. Gieo gió ắt gặp bão: We reap what we sow
67. Nhất cử lưỡng tiện: To kill two birds with one stone
68. Thuốc đắng dã tật: Bitter pills may have blessed effects
69. Chết vinh còn hơn sống nhục: Better die on your feet than live on your knees
70. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết: United we stand, divided we fall
71. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: Birds of the same feather stick together
72. Có công mài sắt có ngày nên kim: Practice makes perfect
73. Uống nước nhớ nguồn: When you eat a fruit, think of the man who planted the tree
74. Việc hôm nay chớ để ngày mai: Never put off tomorrow what you can do today
75. Thả con tép bắt con tôm: To set a sprat to catch a mackerel
76. Muộn còn hơn không: Better late than never
77. Đi một ngày đàng học một sàng khôn: Travel broadens the mind
78. Được ăn cả ngã về không: Sink or swim
79. Được đồng nào hay đồng đó: To live from hand to mouth
80. Được voi đòi tiên: To give him an inch, he will take a yard
81. Được cái này thì mất cái kia: You can’t have it both ways
82. Trai khôn vì vợ, gái ngoan vì chồng: A good wife makes a good husband
83. Nhìn việc biết người: A man is known by the company he keeps
84. Mua danh ba vạn bánh danh ba đồng: A good name is sooner lost than won
85. Tốt danh hơn tốt áo: A good name is better than riches
86. Nhân hiền tại mạo: A good face is a letter of recommendation
87. Đầu xuôi đuôi lọt: A good beginning makes a good ending
88. Vàng thật không sợ lửa: A clean hand needs no washing
89. Thất bại là mẹ thành công: Failure is the mother of success
90. Chạy trời không khỏi nắng: The die is cast
91. Chết là hết: Death pays all debts
92. Xanh vỏ đỏ lòng: A black hen lays a white egg
93. Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương: Time cure all pains
94. Có tiền mua tiên cũng được: Money talks
95. Họa vô đơn chí: Misfortunes never come alone.
96. Cây ngay không sợ chết đứng: A clean hand wants no washing.
97. Giống nhau như 2 giọt nước: As alike as two peas
98. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên: Love can’t be forced
99. Sau cơn mưa trời lại sang: After rain comes fair weather
100. Thua keo này ta bày keo khác: Better luck next time

Xem thêm:   Từ vựng Tiếng anh về món ăn
Previous articleTable manners là gì?
Next articleCatch on là gì?
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments