10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 08

0
252

It’s very risky to do business like that.
Thật rủi ro khi buôn bán theo kiểu đó.
Time waits for no one.
Thời gian không chờ đợi ai.
I have been studying English for total of 10 years.
Tôi đã học tiếng Anh tổng cộng 10 năm trời rồi.
I had two meetings back to back this morning.
Sáng nay tôi có hai cuộc họp liên tiếp.
I’ve been really stressed out at work recently.
Dạo gần đây, tôi thật sự bị căng thẳng trong công việc.
It’s risky!
Nhiều rủi ro quá!
I never miss a chance.
Tôi chưa bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào.
I don’t know if I can finish the whole job in one day, but I’ll do my best.
Tôi không biết mình có thể hoàn tất toàn bộ công việc trong một ngày không, nhưng tôi sẽ cố hết sức.
If you don’t work hard, you’ll end up a zero.
Nếu không làm việc cật lực, bạn sẽ trở thành người vô dụng.
Give that back!
Trả lại đây!

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 07