10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 07

0
260

No wonder you are livid.
Thảo nào bạn giận dữ vậy.
It’s always the way.
Thật là trớ trêu.
Be in my shoes.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi.
If you ask me, she doesn’t really want the job.
Nếu bạn muốn biết thì cô ấy không thật sự muốn công việc này đâu.
Enjoy your meal!
Ăn ngon miệng nhé!
I only listen to the radio in the car.
Tôi chỉ nghe đài khi ở trong xe hơi thôi.
Once in a lifetime chance.
Cơ hội ngàn năm có một.
Just browsing.
Chỉ xem thôi.
I’d leave that job immediately if I were in his shoes.
Tôi sẽ bỏ việc đó ngay nếu tôi ở vị trí của anh ấy.
The property market is very hot these days.
Thị trường bất động sản hiện nay rất sôi động.

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 01