10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 06

0
257

He always has a way of getting things done.
Ông ấy luôn có cách để hoàn tất mọi việc.
Please sit back and make yourself comfortable.
Mời quý khách an tọa và thư giãn thoải mái.
Don’t you need a jacket or anything? It’s freezing out.
Bạn không cần mặc áo khoác hay gì sao? Ngoài trời lạnh lắm.
I’m dying for a cup of coffee.
Tôi đang thèm một ly cà phê.
Speak up.
Hãy nói lớn lên.
How dumb do you think I am?
Anh nghĩ là tôi ngốc lắm hả?
Nothing is impossible!
Không có gì là không thể làm được!
I usually go to the coffee shop to get free wi-fi Internet connection.
Tôi thường đi quán uống cà phê để dùng wi-fi miễn phí.
In my humble opinion, we should mind our own business.
Theo thiển ý của tôi thì chúng ta nên lo chuyện của mình thôi.
Do you really want it that way?
Bạn muốn vậy thật sao?

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 08