10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 05

0
260

My feet really hurt after walking all day.
Những ngón chân của tôi thật sự bị đau sau khi đi bộ nguyên một ngày.
Make it big.
Thành công nhé.
You mustn’t use the office phone for private calls.
Không được dùng điện thoại công ty để gọi các cuộc gọi riêng tư.
It’s urgent.
Rất cấp bách.
I have had a scratchy throat for the last couple days.
Tôi bị đau họng trong suốt mấy ngày vừa rồi.
Why did I marry such a couch potato?
Sao tôi lại lấy một người suốt ngày chỉ ngồi xem ti vi vậy trời?
My schedule is super tight this week. I can’t see you.
Lịch làm việc tuần này của tôi quá dày đặc rồi. Tôi không thể gặp anh được.
Take your time.
Cứ từ từ; cứ thư thả; cứ thong thả.
Don’t bury your nose in your notes when you make a presentation.
Đừng nhìn chằm chằm vào giấy khi bạn thuyết trình.
I’ll catch you later.
Tôi sẽ gặp bạn sau.My feet really hurt after walking all day.
Những ngón chân của tôi thật sự bị đau sau khi đi bộ nguyên một ngày.
Make it big.
Thành công nhé.
You mustn’t use the office phone for private calls.
Không được dùng điện thoại công ty để gọi các cuộc gọi riêng tư.
It’s urgent.
Rất cấp bách.
I have had a scratchy throat for the last couple days.
Tôi bị đau họng trong suốt mấy ngày vừa rồi.
Why did I marry such a couch potato?
Sao tôi lại lấy một người suốt ngày chỉ ngồi xem ti vi vậy trời?
My schedule is super tight this week. I can’t see you.
Lịch làm việc tuần này của tôi quá dày đặc rồi. Tôi không thể gặp anh được.
Take your time.
Cứ từ từ; cứ thư thả; cứ thong thả.
Don’t bury your nose in your notes when you make a presentation.
Đừng nhìn chằm chằm vào giấy khi bạn thuyết trình.
I’ll catch you later.
Tôi sẽ gặp bạn sau.

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 04