10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 01

0
255

10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 01

Do I mean nothing to you?

Em không có nghĩa gì với anh sao?

Who asked you?

Ai hỏi mày?

About when?

Vào lúc nào?

They hit it off immediately.

Họ hợp rơ/ý nhau ngay tức khắc.

Don’t be so nosey – it’s none of your business.

Đừng có xen vào – đây không phải là chuyện của anh.

Hold your nose.

Bịt mũi lại.

I was just thinking.

Tôi chỉ nghĩ vu vơ thôi.

My bad.

Lỗi của tôi.

I only listen to the radio in the car.

Tôi chỉ nghe đài khi ở trong xe hơi thôi.

Enjoy your meal!

Ăn ngon miệng nhé!

Xem thêm:   10 câu nói Tiếng Anh hàng ngày-Ngày 08