liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học tieng anh

Hoc Tieng anh123

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Do you chat online often?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Yes, I chat online everyday.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Who do you chat with online?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    With my girlfriend.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý