liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học violympic tieng anh

Hoc Tieng Anh Bang Hinh Anh

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Hello, can I help you?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Hi, I'm here for an interview.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    May I have your name?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    I'm Anne.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý