liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học tieng anh

Nghe Tieng Anh Giao Tiep

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Hello. Can I help you?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Hi. We need toilet paper.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Okay. We'll send it right over.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Thank you.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý