liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học tieng anh

Hoc Tieng Anh Theo Chu De

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Excuse me miss, where are the tampons?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Over here.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Is this brand any good?
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    It's pretty good.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý