liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học olympic tieng anh

Hoc Tieng Anh Lop 3

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Hey sweetie, come here.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    What?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Come, give me a kiss.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Okay.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý