liên hệ

đặt thẻ VIP

Mua thẻ VIP Basic để sử dụng cho một năm chỉ có 250.000 đồng! Và nhận được quyền truy cập không giới hạn cho tất cả các bài học olympic tieng anh

Huong Dan Hoc Tieng Anh

Vui lòng tạo một tài khoản miễn phí để truy cập.

Đây là nội dung cơ bản.Xin vui lòng mua một thuê bao VIP Basic để truy cập.

Failure loading section. Click here to retry.

Đối thoại

 • A:    Sir, you're in really good shape.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Huh?
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    You're in really good shape.
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Sonny, my ears aren't good. Speak up a bit.
         (Hiển thị bản dịch)
 • A:    Oh. I said, you're in really good shape!
         (Hiển thị bản dịch)
 • B:    Ha! I'm too old, not strong. My ears don't hear clearly anymore.
         (Hiển thị bản dịch)

  Chú ý