Ngữ Pháp - Từ Vựng

Tiếng Anh cho Người Đi Làm dân văn phòng

Sau đây là những từ rất quan trọng và rất được hay nhìn thấy khi bạn là dân văn phòng

Sau đây là 10 từ thông dụng nhất:

>>> tham khảo:Xu thế IQ


1, Manager: Quản lý.
2, Leader: Người lãnh đạo
Có nhiều người sẽ nghĩ đây là 2 từ khác nghĩa nhưng lại đảm nhiệm chung 1 nhiệm vụ. Manager là người quản lý và chịu trách nhiệm về những khía cạnh quan trọng của một dự án, một công việc, hoặc một đội.
Leader là người có ảnh hưởng, chịu trách nhiệm, và là một ví dụ cho những người khác.
3, Boss: Sếp
4, Meeting: buổi họp
5, Meeting agenda: nội dung buổi họp
Weekly meeting: buổi họp hàng tuần
6, Brainstorm: động não
Idea: ý tưởng
I have idea: tôi có 1 ý tưởng
7, Discussion: buổi thảo luận
8, Present: Thuyết trình
Present st to sb: thuyết trình cái gì với ai đó
9, Product: sản phẩm
A brand new product: sản phẩm mới
10, Service: dịch vụ
11, Project: dự án
I have a new Project.
12, Job: công việc
Task: nhiệm vụ
13, Goal: mục tiêu
Achieve a goal: đạt được mục tiêu
14, Objective: Mục tiêu
The main Objective of this meeting: mục tiêu của buôi họp
15, Target: mục tiêu
Hit the target: đạt được mục tiêu.
3 từ trên đều có nghĩa chung là Mục Đích, mỗi từ thì có lẽ dùng trong mỗi trường hợp khác nhau:
Goal: thì dược sử dụng khi bạn dự định có kế hoạch.
Objective: được sử dụng khi bạn đang thực hiện mục tiêu.
Target: khi chúng ta đã đạt được kết quả khi đặt ra mục tiêu.

>>tham khảo:Khám phá 3 điều tuyệt vời ở Hàn Quốc khiến ai cũng phải kinh ngạc

Vananhctv11
Nguồn: Sưu tầm